İdare Sözcüğünün Eş Anlamlısı Nedir?

“idare sözcüğünün eş anlamlısı nedir?” sorusunun cevabını arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu makalede, “idare” kelimesinin Türkçe’deki diğer eş anlamlarını bulabilirsiniz. Detaylı açıklamalar ve örneklerle, idare kelimesinin farklı kullanımlarını keşfedebilirsiniz.

İdare sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İdare kelimesinin anlamı, yönetmek, kontrol etmek, düzenlemek gibi kavramları içerir. İdare etmek, bir işi organize etmek ve yönlendirmek anlamına gelir. Yönetmek ise bir kurumu veya organizasyonu kontrol etmek ve yönlendirmek demektir. Kontrol etmek, bir şeyin üzerinde denetim sağlamak ve düzenlemek anlamına gelir. Düzenlemek ise bir şeyi uygun hale getirmek ve organize etmek demektir. İdare sözcüğünün eş anlamlıları arasında yönetmek, kontrol etmek ve düzenlemek bulunur. Bu kelimeler, bir işi organize etme, kontrol altında tutma ve düzenleme anlamında kullanılır. İdare kelimesinin eş anlamlıları, bir organizasyonun başarılı bir şekilde yönetilmesi için önemlidir.

İdare sözcüğünün eş anlamlısı nedir?
Yönetim
Kontrol
Hükmetme
Tasdik
 • İdare kelimesinin eş anlamlısı yönetimdir.
 • İdare kelimesi kontrol anlamına da gelir.
 • Bir başka eş anlamı ise hükmetmedir.
 • İdare sözcüğü, aynı zamanda tasdik etmek anlamına da gelir.
 • Bir şeyi düzenleme ve kontrol etme anlamında da idare kullanılır.

İdare sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

İdare sözcüğünün eş anlamlısı olarak “yönetim” veya “hükümet” gibi kelimeler kullanılabilir. İdare, bir kurumu veya bir ülkeyi yönetme, kontrol etme anlamına gelir. Bu nedenle, idare sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan diğer kelimeler de bu bağlamda kullanılabilir.

İdare Yönetim Hakimiyet
Temsil Yürütme İşletme
Organizasyon Rehberlik Kontrol

İdare kelimesinin diğer anlamları nelerdir?

İdare kelimesi, farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Örneğin, “idare etmek” ifadesi bir şeyi yönetmek, kontrol etmek anlamına gelirken, “idareli kullanmak” ifadesi ise bir şeyi tasarruflu ve akıllıca kullanmak anlamına gelir. Ayrıca, “idare mahkemesi” ifadesi de yargı sistemi içerisindeki belirli bir mahkeme türünü ifade eder.

 • Yönetim
 • Kontrol
 • Denetim

İdare kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

İdare kelimesinin zıt anlamlısı olarak “kaos” veya “dağınıklık” gibi kelimeler kullanılabilir. İdare, düzeni sağlama, kontrol altında tutma anlamına gelirken, kaos ise tam tersine düzensizlik ve kontrolsüzlük anlamına gelir.

 1. Teslim etmek
 2. Bırakmak
 3. Yönetilmemek
 4. Emretmemek
 5. Yürütmek

İdare kelimesinin kökeni nedir?

İdare kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. “İdara” kökünden türetilmiştir ve “yönetme, kontrol etme” anlamına gelir. Bu kelime Türkçeye Arapça üzerinden geçmiştir.

Kelimenin Kökeni Anlamı Kullanım Alanları
İdare Arapça kökenlidir. Yönetme, kontrol etme, düzenleme anlamlarına gelir.
İdarecilik İdare etme yeteneği ve görevi anlamına gelir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında kullanılır.
İdare Hukuku Devletin ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Yönetim alanında uzmanlaşmış avukatlar tarafından uygulanır.

İdare kelimesinin kullanım alanları nelerdir?

İdare kelimesi geniş bir kullanım alanına sahiptir. İdare, devlet yönetimi, kurum yönetimi, işletme yönetimi gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Ayrıca, günlük hayatta da “idare etmek” ifadesi sıkça kullanılır ve bir şeyi kontrol altında tutmak, yönetmek anlamına gelir.

İdare kelimesi yönetim, kontrol, düzenleme gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

İdare kelimesinin eş anlamlısı olarak hangi kelimeler kullanılabilir?

İdare kelimesinin eş anlamlısı olarak “yönetim”, “hükümet”, “idari”, “kontrol” gibi kelimeler kullanılabilir. Bu kelimeler, idare kelimesiyle aynı anlamı taşıyan ve benzer bağlamlarda kullanılan terimlerdir.

İdare kelimesinin eş anlamlısı olarak yönetim, idariyet, yönetişim ve hükmetme gibi kelimeler kullanılabilir.

İdare sözcüğünün Türk Dil Kurumu’ndaki tanımı nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre, idare kelimesi “bir işletmeyi, bir kurumu, bir ülkeyi yönetme, kontrol etme” anlamına gelir. Bu tanım, idare kelimesinin genel kullanımını ve anlamını açıklar.

İdare sözcüğünün Türk Dil Kurumu’ndaki tanımı nedir?

İdare sözcüğü Türk Dil Kurumu’nda “bir işi yürütmekle görevli olan, yönetim” anlamında kullanılan bir isimdir.

İdare sözcüğünün Türk Dil Kurumu’ndaki tanımı nedir?

İdare sözcüğü Türk Dil Kurumu’na göre “bir işi yürütmekle görevli olan, yönetim” anlamında kullanılan bir isimdir.

İdare sözcüğünün Türk Dil Kurumu’ndaki tanımı nedir?

İdare kelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre “bir işi yürütmekle görevli olan, yönetim” anlamında kullanılan bir isimdir.