İngilizcede Düzensiz Fiiller: Listesi ve Örnekler

Ingilizcede düzensiz fiiller nelerdir? Düzensiz fiiller, İngilizce dilinde düzenli bir kalıba uymayan ve farklı şekillerde çekimlenen fiillerdir. Bu makalede, İngilizcede en yaygın kullanılan düzensiz fiilleri öğrenebilirsiniz. İngilizce öğrenirken düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını anlamak önemlidir.

İngilizcede düzensiz fiiller nelerdir? İngilizce dilbilgisinin önemli bir konusu olan düzensiz fiiller, düzenli fiillerden farklı olarak belirli bir kalıba uymayan fiillerdir. İngilizce öğrenenler için öğrenmesi zor olabilen bu fiiller, genellikle ezberleme gerektirir. İngilizce düzensiz fiiller, geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortacı hallerinde düzensiz bir şekilde değişiklik gösterirler. Düzensiz fiillerin listesi oldukça uzun olmakla birlikte, be, have, do, go, say gibi yaygın kullanılan bazı düzensiz fiiller bulunmaktadır. Bu fiillerin doğru kullanımını öğrenmek, İngilizce dil becerilerini geliştirmek için önemlidir. İngilizcede düzensiz fiilleri öğrenmek, kelime dağarcığınızı genişletmenize ve akıcı bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

İngilizcede düzensiz fiiller arasında “go” (gitmek), “see” (görmek) ve “come” (gelmek) bulunur.
Bazı düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri düzenli fiillere benzemez.
Düzensiz fiillerin üçüncü hali, geçmiş zaman halleriyle aynıdır.
Bazı düzensiz fiillerin hem düzenli hem de düzensiz halleri bulunur.
Düzensiz fiiller, İngilizce öğrenirken önemli bir konudur.
 • Be (olmak), have (sahip olmak) ve do (yapmak) İngilizcede sık kullanılan düzensiz fiillerdir.
 • Düzensiz fiillerin bazıları Türkçe ile tam anlamıyla eşleşmez.
 • Bazı düzensiz fiillerin geçmiş zaman ve üçüncü halleri farklıdır.
 • Düzensiz fiilleri ezberlemek, İngilizce dilbilgisini geliştirmek için önemlidir.
 • Düzensiz fiiller, İngilizce cümlelerde çeşitli zamanlarda kullanılır.

İngilizcede Düzensiz Fiiller Nelerdir?

İngilizcede düzensiz fiiller, düzenli kurallara uymayan fiillerdir. Bu fiillerin geçmiş zaman halleri ve çekimleri düzenli fiillerden farklıdır. İngilizcede yaklaşık 200 kadar düzensiz fiil bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

Düzensiz Fiil Geçmiş Zaman Hali Çevirisi
Go went gitmek
Come came gelmek
Take took almak

– Go (gitmek): went (gitti), gone (gitmiş)

Düzensiz Fiillerin Türkçe Anlamları Nelerdir?

Düzensiz fiillerin Türkçe anlamları, genellikle düzenli fiillerle aynıdır. Ancak, düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri ve çekimleri düzenli fiillere göre farklı olduğu için dikkatli olmak gerekir. Örneğin:

 • Açmak: Bir şeyin kapanmış, kapalı durumunu ortadan kaldırmak.
 • Gelmek: Belli bir yere veya duruma doğru hareket etmek veya varmak.
 • Görmek: Gözle algılamak, izlemek, bakmak veya fark etmek.

– Go: gitmek

Düzensiz Fiiller Nasıl Öğrenilir?

Düzensiz fiilleri öğrenmek için düzenli olarak çalışmak önemlidir. Bu fiillerin listesini hazırlayarak düzenli olarak tekrar etmek, zamanla ezberlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu fiilleri cümleler içinde kullanarak pratik yapmak da önemlidir. İngilizce şarkılar dinlemek veya filmler izlemek de düzensiz fiilleri öğrenmenize yardımcı olabilir.

 1. Düzensiz fiillerin listesini bulun ve inceleyin.
 2. Her fiilin düzensiz fiil olup olmadığını belirleyin.
 3. Fiillerin düzensiz hallerini ve anlamlarını öğrenin.
 4. Örnek cümlelerle düzensiz fiilleri kullanarak pratik yapın.
 5. Düzensiz fiilleri tekrar etmek için düzenli olarak alıştırma yapın.

Düzensiz Fiillerin Geçmiş Zaman Hali Nasıl Oluşturulur?

Düzensiz fiillerin geçmiş zaman halleri düzenli fiillere göre farklıdır. Genellikle bu fiillerin geçmiş zaman halleri düzenli bir ek almadan değişir. Örneğin:

Düzensiz Fiil Geçmiş Zaman Hali Oluşturma Yöntemi
Gitmek Kök halinin sonuna “-dı/-di” eklenir.
Gelmek Kök halinin sonuna “-dı/-di” eklenir.
Yapmak Kök halinin sonuna “-tı/-ti” eklenir.

– Go: went (gitti)

Düzensiz Fiiller Nasıl Çekimlenir?

Düzensiz fiillerin çekimlenmesi düzenli fiillere göre farklıdır. Bu fiillerin çekimlenmesi için düzenli bir ek kullanılmaz. Örneğin, “go” fiili üçüncü tekil şahıs için “goes” şeklinde çekimlenmez, aynı şekilde geçmiş zaman hali de düzenli bir ek almadan değişir.

Düzensiz fiiller Türkçede belli bir kalıba uymadan çekimlenir ve genellikle kök değişimiyle oluşurlar.

Düzensiz Fiiller Hangi Durumlarda Kullanılır?

Düzensiz fiiller İngilizce’de sıkça kullanılan fiillerdir ve genellikle günlük hayatta karşılaşabileceğiniz durumları ifade etmek için kullanılırlar. Örneğin, “go” fiili seyahat etmek anlamında kullanılırken, “eat” fiili yemek yemek anlamında kullanılır.

Düzensiz fiiller, geçmiş zaman ve geçmiş zamanın 3. tekil şahıs hallerinde düzensiz bir yapıya sahip olan fiillerdir.

Düzensiz Fiiller Neden Önemlidir?

Düzensiz fiiller İngilizce öğrenirken önemli bir konudur çünkü bu fiilleri doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, İngilizce yazı ve konuşmalarında düzensiz fiiller sıkça kullanıldığından, bu fiilleri öğrenmek, dilinizi daha akıcı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Düzensiz fiiller, dilin yapısını ve kullanımını daha iyi anlamamızı sağlar.

Düzensiz fiiller, dilbilgisel olarak düzenli fiillerden farklı bir şekilde çekimlenir. Bu fiillerin kökleri, geçmiş zaman ve geçmiş zaman ortacı hallerinde düzenli bir ekleme yapmadan değişir. Düzensiz fiillerin varlığı, dilbilgisi kurallarının yanı sıra fiil çekimlerindeki istisnaları da gösterir. Bu nedenle düzensiz fiillerin öğrenilmesi, dilin yapı ve kullanımını daha iyi anlamamızı sağlar.

Düzensiz fiiller, kelime dağarcığımızı zenginleştirir.

Düzensiz fiiller, genellikle yaygın olarak kullanılan fiillerdir. Bu fiillerin düzenli olmayan çekimleri, kelime dağarcığımızın çeşitliliğini artırır. Düzensiz fiillerin farklı çekimlerini öğrenerek, daha zengin bir dil kullanımına sahip olabiliriz. Aynı zamanda düzensiz fiillerin çekimlerini bilmek, yazılı ve sözlü iletişimimizi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlar.

Düzensiz fiiller, edebi metinlerde ve şiirlerde sıkça kullanılır.

Düzensiz fiiller, edebi metinlerde ve şiirlerde sıkça kullanılır. Bu fiillerin çekimleri, metnin duygusal veya sanatsal bir etki yaratmasına yardımcı olur. Düzensiz fiillerin kullanımı, metnin dil ve anlatımını daha canlı hale getirebilir. Bu nedenle düzensiz fiilleri bilmek, edebi eserleri daha iyi anlamamızı ve değerlendirmemizi sağlar.